Kalendarium för Asylkommittén i Gävleborg:


Månadsmöten kommer att hållas på måndagar Mötena är öppna för alla.

I Gävle hålls mötena i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Drottningsgatan 6. Mötena börjar klockan 18:00


Årsmöte 2019 måndag 15 april Vuxenskolan


Måndag 20 maj 2019 på Vuxenskolan

Måndag 17 juni 2019 på Vuxenskolan

Måndag 19 augusti 2019 på Vuxenskolan

Måndag 16 september 2019 på Vuxenskolan

Måndag 14 oktober 2019 på Vuxenskolan

Måndag 18 november 2019 på Vuxenskolan

Måndag 16 december 2019 på Vuxenskolan

Måndag 20 januari 2020 på Vuxenskolan

Måndag 17 februari 2020 på Vuxenskolan

Måndag 16 mars 2020 i Björksätra Kyrka i Sandviken


Årsmöte 2020 måndag 20 april på Vuxenskolan


Manifestationer:

Lördag 13 april klockan 12:00 Stortorget

Lördag 18 maj klockan 14:00 Stortorget <= OBS tiden

Lördag 15 juni klockan 12:00 Stortorget

Lördag 21 september klockan 12:00 Rådhustorget <=OBS platsen

Lördag 19 oktober klockan 12:00 StortorgetTill mötet i Sandviken försöker vi samåka. Ring Per Erlandsson telefon 026-198138


Vill du ha mer information om detta, vänd dig till Ingrid Thyr, thyran2@gmail.com eller telefon 073-722 52 56